Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

About

【公司介紹】

我們是一間為海而生的公司。

一群潛水員,為了海洋而製作的米吸管。

在世界各地的海洋中常常看到洋流夾帶垃圾,尤其塑膠袋、寶特瓶、塑膠餐具、塑膠碎屑居多,其中以塑膠餐具更為危險容易讓海洋生物受傷、誤食。
我們發現今年清理沙灘、明年隨著洋流又來一批垃圾,一年一年從不間斷。

追溯源頭後才發現,淨灘、淨海僅是從末端做起,如果從源頭減少塑膠的生產量,就能減少塑膠的垃圾量;只要找到能取代塑膠的方法就能減少很多不必要的末端處理。


【產品發想】

餐具是每個人最容易用到的東西。那用什麼東西能取代塑膠餐具呢?

或者說,有什麼東西的本質就能自然分解、且使用者能自行分解,不需透過回收等末端處理呢?

經過了一番材質挑選後,我們決定使用米取代塑膠,且不添加不可分解的材料。

為什麼選擇米呢?

因為米是自古以來的作物且數量充足,然而稻穀澱粉在食品應用與工業應用中已行之有年,在食品應用中被加工以產生多種糖。澱粉在溫水中溶解產生糊精,這可以用作增稠劑,硬化則作為粘接劑。澱粉在非食品工業最廣泛的用途是在造紙過程中作為粘合劑,既然澱粉用途很廣泛,而且乾燥後能硬化,那為何不能製作成餐具呢?

因此用天然食材製作的吸管,由此誕生。